Moje CV

Podstawowe dane Imię i nazwisko: Andrzej Chmielowiec
E-mail: andrzej.chmielowiec@cmmsigma.eu
Rok urodzenia: 1979
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie
Zatrudnienie
 • 2007 - dziś
  Własna firma: Centrum Modelowania Matematycznego Sigma.
 • 2002 - 2006
  Stanowisko kryptologa w firmie Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.:
  • implementacja algorytmów klucza publicznego RSA, DSA, DH, ECDSA i ECDH,
  • implementacja algorytmów arytmetycznych dla systemów kryptograficznych opartych na krzywych eliptycznych (ECC - Elliptic Curve Cryptography) dla struktur programowalnych FPGA,
  • implementacja algorytmów do zliczania punktów na krzywej eliptycznej zadanej nad ciałem skończonym charakterystyki p > 3 i charakterystyki 2,
  • implementacja deterministycznego testu pierwszości opartego na sumach Gaussa i Jacobiego,
  • przygotowywanie seminariów i prace badawczo-rozwojowe.
 • 2001 - 2002
  Staż i współpraca z firmą Enigma.
Umiejętności Liczby w nawiasach oznaczają odpowiednio: 1 - podstawową, 2 - dobrą i 3 - bardzo dobrą orientację w określonym zagadnieniu.
 • Matematyka:
  • algebra i teoria liczb (3)
  • ogólna orientacja w zagadnieniach matematyki wyższej (2)
 • Informatyka i programowanie:
  • język C/C++ (3)
  • język Verilog (3)
  • język VHDL (2)
  • programowanie współbieżne - OpenMP (2)
  • technologie HTML/CSS i PHP (3)
  • technologia TCP/IP (2)
  • moduły i sterowniki systemu Linux (1)
  • bazy danych MySQL i Postgres (1)
 • Kryptografia i ochrona informacji:
  • algorytmy kryptografii klucza publicznego (3)
  • algorytmy kryptografii symetrycznej (3)
  • protokoły TCP/IP związane z bezpieczną komunikacją (2)
  • moduł SSL servera Apache (2)
  • biblioteka OpenSSL (3)
  • program OpenVPN (3)
 • Elektronika:
  • programowanie 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel (3)
  • programowanie układów FPGA i CPLD (3)
  • program EAGLE do projektowania układów elektronicznych (2)
 • Języki obce:
  • angielski (2)
  • niemiecki (1)
Konferencje, szkolenia i certyfikaty Udział w konferencjach: Certyfikaty:
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.
Osiągnięcia
 • 2012 listopad
  Obrona z wyróżnieniem pracy doktorskiej - Wydajne metody generowania bezpiecznych parametrów algorytmów klucza publicznego.
 • 2012 sierpień
  Nagroda za najlepszy artykuł w ramach konferencji The 2012 International Conference of Parallel and Distributed Computing - Dyplom.
 • 2011 grudzień
  Zakończenie prac nad równoległą implementacją algorytmu SEA - wykorzystanie w nim algorytmu mnożenia wieloianów o współczynnikach całkowitych, który jest tematem mojej rozprawy doktorskiej.
 • 2007 marzec
  Zakończenie prac nad sprzętowym tokenem USB do składania podpisu elektronicznego ECDSA. Token został zintegrowany z biblioteką OpenSSL i aplikacją OpenVPN. Część doświadczeń z realizacji projektu została opublikowana w formie artykułu Elliptic curve cryptography in small devices.
 • 2006 sierpień
  Zakończenie prac nad implementacją algorytmu SEA do zliczania punktów na krzywej eliptycznej zadanej nad prostym ciałem skończonym charakterystyki p > 3.
 • 2004
  Zorganizowanie na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW seminarium poświęconego współczesnym metodom dowodzenia i testowania pierwszości (dostępne są notatki profesora Browkina).
 • 2004 luty
  Zakończenie prac nad implementacją deterministycznego algorytmu dowodzenia pierwszości opartego na sumach Gaussa i Jacobiego.
 • 2003 grudzień
  Obrona pracy magisterskiej - Obliczeniowe aspekty problemu dzielników.
 • 2003 luty
  Zakończenie prac nad implementacją rozszerzenia algorytmu Satoh do zliczania punktów na krzywej eliptycznej zadanej nad ciałem skończonym charakterystyki 2.
 • 1998
  Zdobycie tytułu finalisty Olimpiady Fizycznej.
Zainteresowania
 • Zainteresowania zawodowe:
  • algebra i teoria liczb,
  • kryptografia i ochrona informacji,
  • zastosowania matematyki w informatyce, elektronice i telekomunikacji,
  • elektronika i przetwarzanie sygnałów cyfrowych, a w szczególności metody rekonstrukcji obrazów.
 • Zainteresowania pozostałe:
  • historia matematyki,
  • fizyka.