Download

Table of contentsArticles
 • English
  • Asymptotic arithmetic for polynomials and formal power series -
  • Elliptic curve cryptography in small devices -
  • Primality proving with Gauss and Jacobi Sums -
 • Polish
  • Kryptografia na procesorach wielordzeniowych -
  • Szybka transformata Fouriera w kryptografii klucza publicznego -
  • Estymacja kosztów łamania systemu kryptograficznego -
  • Obliczeniowe aspekty problemu dzielników -
  • Rijndael - szyfr blokowy -
Presentations
 • Polish
  • Kryptografia na procesorach wielordzeniowych -
  • Estymacja kosztów łamania systemu kryptograficznego -
Programs
 • Application keylength to estimation of length of cryptographic keys -